نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش بین المللی درباره فریدالدّین عطّار نیشابوری: زندگی، آثار و افکار

همایش بین المللی درباره فریدالدّین عطّار نیشابوری: زندگی، آثار و افکار


بسمه تعالی

به اطّلاع پژوهشگران محترم می رساند که نخستین همایش بین المللی زبان فارسی و اندیشه ایرانی–اسلامی درباره فریدالدّین عطّار نیشابوری: زندگی، آثار و افکار در فهرست همایش‌های معتبر پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) با شمارة 12801-97171 به ثبت رسید.

اطلاعات بیشتر در مورد فراخوان، موضوعات و زمینه‌های همایش، شیوه‌نامة نگارش، هزینه‌ها، تمدید مهلت و روش ارسال مقاله

در:

http://conf.isc.gov.ir/iistmu97