نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فراخوان همایش بین‌المللی فریدالدّین عطّار نیشابوری: زندگی، آثار و افکار

فراخوان همایش بین‌المللی فریدالدّین عطّار نیشابوری: زندگی، آثار و افکار


بسمه تعالی

 

اطلاعات بیشتر در مورد فراخوان، موضوعات و زمینه‌های همایش، شیوه‌نامة نگارش، هزینه‌ها، تمدید مهلت و روش ارسال مقاله

در:

http://conf.isc.gov.ir/iistmu97