نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فراخوان

فراخوان


بسمه تعالی

 

فراخوان

همایش بین‌المللی

فریدالدّین عطّار نیشابوری: زندگی، آثار و افکار

25 و 26 فروردین 1397- تهران

 

First International Conference of Persian Language and Iranian-Islamic Thought  on

 Farid al-Din Attar Nishaburi: life, works and thoughts

14-15 April 2018 – Tehran

  

اهداف همایش:

*آشنایی با پژوهش‌های جدید ملّی و بین المللی در مورد عطّار

* گفتگو و تبادل نظر در عرصه­ های پژوهشی زبان و ادب فارسی با تأکید بر آثار عطّار

*ترغیب پژوهشگران جوان به ژرف­اندیشی در زبان و ادب فارسی و عرفان اسلامی

*جلب توجّه به زبان فارسی به ­عنوان یکی از مؤلّفه­ های مهم وحدت ملّی ایران

* ایجاد زمینه های پژوهشی و ترویج زبان و ادب فارسی در ایران و جهان

 

برگزارکنندگان:

موسّسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران دانشگاه مک گیل

و

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

 

موضوعات و زمینه­های همایش:

شناخت زندگی عطّار

بررسی مقام عطّار در مقایسه با دیگر عارفان

شناخت جایگاه ادبی عطّار

بررسی ویژگی های بلاغی و زیبایی شناختی آثار عطّار

بررسی ویژگی‌های فلسفی و عرفانی و کلامی آثار عطّار

بررسی ظرفیت های نمایشی آثار عطّار

مطالعات بینارشته ای در مورد آثار عطّار

بازتاب آثار عطّار در ادبیات کودک و نوجوان

بررسی ویژگی های زبانی آثار عطّار

معرفی نسخه‌های خطی و نفیس آثار عطّار

بررسی آثار عطّار از منظر دیگر علوم و فنون

بررسی‌های مقایسه‌ای میان عطّار و دیگران

و دیگر موضوعات مرتبط

 

گاه­‌شمار همایش

نام نویسی و فرستادن اصل مقاله                  30 /10/1396

اعلام نتایج                                             20/12/1396

روزهای برگزاری                          25/1/  1397تا 26/1/1397

شیوه‌نامة نگارش مقاله:

مقاله باید دربردارندة دستاوردهای تازة علمی باشد و مطابق آخرین شیوه‌نامة فرهنگستان زبان و ادب فارسی نوشته شود و پیشتر در همایش و یا نشریه‌ای ارائه و چاپ نشده باشد و هم‌زمان نیز به مجلات و همایش‌های دیگر ارسال نشود.

مقالة کامل باید در حداقل 14 و حداکثر 20 صفحه روی صفحه A4 با نرم‌افزار متن‌نویس word 2007-2010 تهیه شود به صورتی که حاشیة متن‌ها از بالا، پایین، چپ و راست صفحه 25 میلیمتر فاصله داشته باشد. تمامی صفحات باید شمارة صفحه داشته باشد. قلم مقالات در سراسر متن فارسی نازنین شمارة 14 است و در عنوان‌ها از قلم درشت استفاده شود.

در صفحة اوّل باید این موارد نوشته شود :1- عنوان کامل مقاله 2- موضوع مقاله(بر اساس موضوعات و زمینه‌های همایش) 3- نام و نام خانوادگی نویسنده(گان) (روبروی نام نویسندة مسئول عبارت «نویسندة مسئول» نوشته شود)، رتبة علمی، تخصّص 4-نام دانشگاه/مؤسّسة محل اشتغال و مشخّصات تماس کامل برای نویسنده)گان) شامل نشانی پستی، شمارة تلفن)همراه و ثابت(، نمابر و رایانامه.

مقالة کامل، به ترتیب شامل این بخش‌ها است: 1-  عنوان مقاله، 2- اسم یا اسامی نویسندگان و عناوین علمی آنان و نام مؤسّسه و رایانامة نویسندگان، 3- چکیده، 4- واژگان کلیدی(بین 3 تا 8 واژه)، 5-  مقدّمه(شامل تعریف روشن مسأله، تاریخچه، و پیشینة علمی مربوط به موضوع مقاله، روش و رهیافت)،6 - متن اصلی مقاله، 7- نتیجه‌گیری،8-  منابع،9- پیوست در صورت نیاز.

شیوة ارجاع در متن: هرگاه در متنِ مقاله مطلبی از یک کتاب یا مجله، مستقیم یا غیر مستقیم، نقل شود، باید پس از بیان مطلب، منبع بدین شکل در داخل دو قلاب ذکر شود: (نام نویسنده، تاریخ انتشار: شمارة صفحه).

ارجاع در منابع

ارجاع به کتاب‌ها:

نام خانوادگی یا شهرت، نام نویسنده یا نویسندگان(تاریخ انتشار)، عنوان کتاب، نوبت چاپ، نام شهر: نام ناشر.

در معرّفی کتاب‌های ترجمه شده، پس از ذکر نام کتاب، نام مترجم ذکر میشود.

در آثاری که تاریخ نشرشان مشخص نیست، داخل پرانتز به جای تاریخ نشر، علامت سؤال )؟( یا)بی‌تا) می‌آید.

اگر کتاب نسخة خطّی تصحیح شده باشد، بعد از نام کتاب، نام مصحّح نیز خواهد آمد.

ارجاع به مقاله‌هایی که در مجلات به چاپ رسیده‌اند:

-نام خانوادگی یا شهرت، نام  نویسنده یا نویسندگان(تاریخ انتشار)، عنوان مقاله، نام مجله، شمارة مجله، شمارة صفحات آن مقاله در آن مجله با حروف مخفّف صص.

ارجاع به منابع اینترنتی:

نام خانوادگی، نام نویسنده(تاریخ)، عنوان موضوع، نام سایت و نشانی اینترنتی.

ارجاع به مقالات ارائه‌شده در همایش‌ها :

نام خانوادگی، نام)سال برگزاری همایش(، موضوع مقاله در چندمین همایش، شهر و کشور محل برگزاری همایش، ناشر.

ارجاع به پایان نامه:

نام خانوادگی، نام)سال دفاع پایان‌نامه(، عنوان پایان‌نامه، مقطع دفاع، نام دانشگاه، نام شهر .

  • از هر نویسنده فقط دو مقاله (به عنوان نویسنده نخست) برای چاپ پذیرفته خواهد شد.

 

تلفن: 88981538 (021)

09108338088

ارسال مقالات به رایانامه

hamayesh1397@gmail.com

دبیرخانه دائمی

همایش‌های بین‌المللی زبان فارسی و اندیشة ایرانی-اسلامی