....كلام و عقائد اسلامي (اهل سنّت)....

. الشّامل في اصول الدّين، امام الحرمين جويني، به اهتمام پروفسور ريچارد فرانك و ترجمه مقدّمه آن از دكتر سيّد جلال الدّين مجتبوي (چاپ شده 1360). 27

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. الدّرة الفاخرة، نورالدّین عبدالرّحمن جامي، به پيوست حواشي مؤلّف و شرح عبدالغفور لاري و حكمت عماديّه، به اهتمام دكتر نيكولاهير و دكتر سيّد علي موسوي بهبهاني و ترجمه مقدّمه انگليسي آن از استاد احمد آرام (چاپ شده 1358، چاپ دوم 1382). 19

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

....كلام و عقائد اسلامي (شيعي اسماعيلي)....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. ديوان ناصر خسرو (جلد اوّل، متن به انضمام نسخه بدلها)، به اهتمام استاد مجتبي مينوي و دكتر مهدي محقّق (چاپ شده 1357، چاپ هاي سوم و چهارم و پنجم و ششم دانشگاه تهران، 1356 و 1368 و 1370 و 1385). 21
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 . كتاب الإصلاح، ابوحاتم احمد بن حمدان الرّازي، به اهتمام دكتر حسن مينوچهر و دكتر مهدي محقّق، با مقدّمه انگليسي از دكتر شين نوموتو و ترجمه فارسي آن از دكتر سيّد جلال الدّين مجتبوي، (چاپ شده 1377، چاپ دوم انجمن آثار و مفاخر فرهنگي1383). 42

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

توضیح: شماره های آخر عناوین کتاب ها به صورت ساده نشانه "سلسله دانش ایرانی" و میان دو کمانه (    ) نشانه "مجموعه تاریخ علوم د ر اسلام" و میان دو قلاب [   ] نشانه "مجموعه اندیشه های اسلامی" ومیان دو نیم خط کج /   /  نشانه "مجموعه زبان وادب فارسی" است.

 

تهران،خيابان انقلاب،ميان رازی و خارک،شماره1076،طبقه هفتم،صندوق پستی133-13145

© دانشگاه تهران، مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران-دانشگاه مك گیل، تهران، ایران، 1386