....مجموعه هاي مقالات در زمينه هاي مختلف علوم اسلامي –ايراني....

. مجموعه سخنراني ها و مقاله ها در فلسفه و عرفان اسلامي (به زبان هاي فارسي و عربي و فرانسه و انگليسي)، به اهتمام دكتر مهدي محقّق و دكتر هرمان لندلت (چاپ شده 1352، چاپ دوم انجمن آثار و مفاخر فرهنگي 1385). 4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. جشن نامه هانری كربن، مجموعه رسائل و مقالات به زبان هاي فارسي و عربي و انگليسي و فرانسه و آلماني به افتخار پروفسور هانري كربن، زير نظر دكتر سيّد حسين نصر (چاپ شده 1356). 9

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. بيست گفتار در مباحث علمي و فلسفي و كلامي و فرق اسلامي، از دكتر مهدي محقّق، با مقدّمه انگليسي از پروفسور ژوزف فان اس و ترجمه فارسی آن از استاد احمد آرام (چاپ شده 1355، چاپ دوم شركت انتشار 1363، چاپ سوم تحت عنوان نخستين بيست گفتار مؤسّسه مطالعات اسلامي 1382). 17

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(34) يادنامه اديب نيشابوري، مشتمل بر زندگاني استاد شیخ محمّد تقی معروف به ادیب ثانی و مجموعه متون و مقالات در مباحث علمي و ادبي، به اهتمام دكتر مهدي محقّق (چاپ شده 1356، چاپ دوم انجمن آثار و مفاخر فرهنگي 1379). 33

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. دومين بيست گفتار در مباحث ادبي و تاريخي و فلسفي و كلامي و تاريخ علوم اسلامي، به انضمام «حديث نعمت خدا» مشتمل بر زندگي نامه و كتاب نامه، از دكتر مهدي محقّق (چاپ شده 1369). 40

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. چهارمين بيست گفتار در مباحث ادبي و فلسفي و كلامي و تاريخ علوم، دكتر مهدي محقّق، به انضمام كارنامه علمي نويسنده در نمودار زماني، (چاپ شده 1376). [ 9 ]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. پنجمين بيست گفتار در مباحث ادبي و فلسفي و كلامي و تاريخ علم و گزارش سفرهاي علمي، دكتر مهدي محقّق (چاپ شده 1378). 49

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. نكته ها و نقدها در پنجاه و پنج مقالة ادبي و عرفاني و تاريخي و مذهبي و تربيتي و اخلاقي و اجتماعي و انتقادي، به قلم دكتر حميد فرزام، با مقدّمه دكتر مهدي محقّق (چاپ شده 1380). /11/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. سومين بيست گفتار يا گزارش سفرهاي علمي به سيزده كشور: آلمان، اردن، امريكا، انگلستان، تركيه، سوريه، ژاپن، عربستان سعودي، فرانسه، كانادا، مالزي، مصر، هند. (چاپ شدة مؤسّسه اطّلاعات 1372، چاپ دوم مؤسّسه مطالعات اسلامي 1380). 51

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. ششمين بيست گفتار در مباحث علمي و ادبي و فلسفي و گزارش سفرهاي علمي و يادبود بزرگان علم و دانش، دكتر مهدي محقّق (چاپ شده 1385).60

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. هفتمين بيست گفتار در مباحث علمي و ادبي و فلسفي و گزارش سفرهاي علمي و يادبود بزرگان علم و دانش، از دكتر مهدي محقّق (چاپ شده 1386). 61

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

توضیح: شماره های آخر عناوین کتاب ها به صورت ساده نشانه "سلسله دانش ایرانی" و میان دو کمانه (    ) نشانه "مجموعه تاریخ علوم د ر اسلام" و میان دو قلاب [   ] نشانه "مجموعه اندیشه های اسلامی" ومیان دو نیم خط کج /   /  نشانه "مجموعه زبان وادب فارسی" است.

 

تهران،خيابان انقلاب،ميان رازی و خارک،شماره1076،طبقه هفتم،صندوق پستی133-13145

© دانشگاه تهران، مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران-دانشگاه مك گیل، تهران، ایران، 1386