.... تصوّف و عرفان اسلامي ....

. مرموزات اسدي در مزمورات داودي، نجم الدّين رازي، به اهتمام دكتر محمّدرضا شفيعي كدكني و مقدّمه انگليسي دكتر هرمان لندلت (چاپ شده 1352). 6

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. انوار جليّه، ملّا عبدالله زنوزي، به اهتمام سيّد جلال الدّين آشتياني، با مقدّمه انگليسي از دكتر سيّد حسين نصر (چاپ شده 1354). 18

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. ديوان اشعار و رسائل اسيري لاهيجي شارح گلشن راز، به اهتمام دكتر برات زنجاني با مقدّمه انگليسي از نوش آفرين انصاري (محقّق) (چاپ شده 1357). 20

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. كاشف الاسرار، نورالدّين اسفرايني به انضمام پاسخ به چند پرسش و رساله در روش سلوك و خلوت نشيني، با ترجمه و مقدّمه به زبان فرانسه به اهتمام دكتر هرمان لندلت (چاپ شده 1358، چاپ دوم پاريس 1364، چاپ سوم مؤسّسة مطالعات اسلامي 1383).5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 .نصوص الخصوص في ترجمـﮥ الفصوص (شرح فصوص الحكم محيي الدّين ابن العربي)، ركن الدّين شيرازي، به اهتمام دكتر رجبعلي مظلومي، به پيوست مقاله اي از استاد جلال الدّين همائي (چاپ شده 1359). 25

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. رباب نامه، سلطان ولد پسر مولانا جلال الدّين رومي، به اهتمام دكتر علي سلطاني گِرد فرامرزي با مقدّمه انگليسي (چاپ شده 1359، چاپ دوم 1377). 23

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. ديوان محمّد شيرين مغربي، به تصحيح و اهتمام دكتر لئونارد لوئيزان و مقدّمه پروفسور ان ماري شيمل و ترجمه فارسي آن از داود حاتمي (چاپ شده 1372). 43

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. مثنوي معنوي، مولانا جلال الدّين محمّد بلخي، با حواشي و تعليقات و توضيحات مرحوم استاد جلال الدّين همائي، با مقدّمه فارسي و انگليسي از دكتر مهدي محقّق (چاپ شده 1386). /16/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. رحمت و غضب الهي در مثنوي معنوي، تأليف حميده حجازي، با مقدّمه فارسي و انگليسي از دكتر مهدي محقّق (چاپ شده 1386). /17/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

توضیح: شماره های آخر عناوین کتاب ها به صورت ساده نشانه "سلسله دانش ایرانی" و میان دو کمانه (    ) نشانه "مجموعه تاریخ علوم د ر اسلام" و میان دو قلاب [   ] نشانه "مجموعه اندیشه های اسلامی" ومیان دو نیم خط کج /   /  نشانه "مجموعه زبان وادب فارسی" است.

 

تهران،خيابان انقلاب،ميان رازی و خارک،شماره1076،طبقه هفتم،صندوق پستی133-13145

© دانشگاه تهران، مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران-دانشگاه مك گیل، تهران، ایران، 1386