.... حكمت متعاليه ....

. شرح غررالفرائد معروف به شرح منظومه حكمت، حاج ملّا هادي سبزواري، بخش امور عامّه و جوهر و عرض، با مقدّمه فارسي و انگليسي و فرهنگ اصطلاحات فلسفي، به اهتمام پروفسور توشی هیکو ايزوتسو و دكتر مهدي محقّق. (چاپ شده 1348، چاپ دوم 1360، چاپ سوم دانشگاه تهران 1369، چاپ چهارم انجمن آثار و مفاخر فرهنگي 1384).1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. تعليقة ميرزا مهدي مدرّس آشتياني بر شرح منظومة حكمت سبزواري، به اهتمام دكتر عبدالجواد فلاطوري و دكتر مهدي محقّق با مقدّمه انگليسي پروفسور توشي هيكو ايزوتسو(چاپ شده 1352، چاپ دوم دانشگاه تهران 13). 3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. كتاب القبسات، ميرداماد، به انضمام شرح حال تفصيلي و خلاصه افكار آن حكيم، به اهتمام دكتر مهدي محقّق و دكتر سيّد علي موسوي بهبهاني و دكتر ابراهيم ديباجي و پروفسور توشي هيكو ايزوتسو با دو مقدّمه انگليسي و ترجمه فارسی آن (جلد اوّل، متن چاپ شده 1356، چاپ دوم دانشگاه تهران 1367). 7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. ترجمه انگليسي شرح غررالفرائد معروف به شرح منظومه حكمت، قسمت امور عامّه و جوهر و عرض، به وسيله پروفسور توشي هيكو ايزوتسو و دكتر مهدي محقّق با مقدّمه اي در شرح احوال و آثار آن حكيم (چاپ شده در نيويورك 1356، چاپ دوم مركز نشر دانشگاهي تهران 1362، چاپ سوم دانشگاه تهران 1369). 10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. شرح الالهيّات من كتاب الشّفاء، ملّا مهدي نراقي، به اهتمام دكتر مهدي محقّق با مقدّمه اي در شرح احوال و آثار آن حكيم از حسن نراقي (چاپ شده 1365، چاپ دوم انجمن آثار و مفاخر فرهنگي 1384). 34

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. شرح كتاب القبسات ميرداماد، احمدبن زين العابدين علوي معروف به مير سيّد احمد علوي، به اهتمام دكتر حامد ناجي اصفهاني، با مقدّمه فارسي و انگليسي از دكتر مهدي محقّق، چاپ شده 1376). [ 11 ]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. كتاب تقويم الايمان، محمّد باقر الحسيني معروف به ميرداماد، و شرح آن موسوم به كشف الحقائق از مير سيّد احمد علوي، و تعليقات آن از ملّا علي نوري، به اهتمام علي اوجبي، (چاپ شده 1376). [ 11 ]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. شرح غررالفرائد معروف به شرح منظومه حكمت، حاج ملّا هادي سبزواري، بخش الهيّات بالمعني الأخصّ، با مقدّمه فارسي و انگليسي و فرهنگ اصطلاحات فلسفي، به اهتمام دكتر مهدي محقّق، (چاپ شده 1378). 46

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

توضیح: شماره های آخر عناوین کتاب ها به صورت ساده نشانه "سلسله دانش ایرانی" و میان دو کمانه (    ) نشانه "مجموعه تاریخ علوم د ر اسلام" و میان دو قلاب [   ] نشانه "مجموعه اندیشه های اسلامی" ومیان دو نیم خط کج /   /  نشانه "مجموعه زبان وادب فارسی" است.

 

تهران،خيابان انقلاب،ميان رازی و خارک،شماره1076،طبقه هفتم،صندوق پستی133-13145

© دانشگاه تهران، مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران-دانشگاه مك گیل، تهران، ایران، 1386